Otizm

2280
0

Otizmin Tanımı : Otizm genellikle yaşamın ilk üç yılında ortaya çıkıp, yaşam boyu sürebilen duygusal ve sosyal ilişkileri olumsuz etkileyen dilin gelişiminde gecikme ve konuşmada problemler ile kendini gösterebilen kısıtlı ilgi alanı ve tekrarlayıcı hareketleri içeren gelişimsel bir bozukluk, bir farklılıktır.

Otizmin Belirtileri

A.Sosyal Etkileşim Sorunları

1. Sosyal Etkileşim için gerekli sözel olmayan davranışlarda yetersizlik

– Sıra dışı göz kontağı kurmak ya da hiç kurmamak.

– Jest ve mimik kullanmada sınırlılık

– Başka insanlara karşı çok yakın ya da mesafeli durmak

– Ses kullanımında sınırlılık

2. Yaşa uygun akran ilişkileri geliştirmemek

– Arkadaşlık kurmada zorlanmak

– Akranlarıyla etkileşimde bulunmamak

– Yalnızca özel ilgilere dayalı ilişkiler geliştirmek

– Grup içinde etkileşimde bulunurken zorlanmak

3. Başkalarıyla başarı ve ilgi paylaşımında sınırlılık

– Yalnız olmayı tercih etmek

– Belli bir olay yada durumlara başkalarının dikkatini çekme çabası göstermek

– Sözel övgü karşısında tepki vermemek

4. Sosyal-Duygusal davranışlarda sınırlılık

– Başkalarının ilgisi karşısında tepkisiz kalmak

– Başkalarının duygularını anlamada yetersizlik

– Başkalarının yaptıklarına karşı ilgisizlik

B. İletişim Sorunları

5. Dil Konuşma Gelişiminde gecikme

6. Karşılıklı konuşmada zorluk

– Konuşmayı başlatmada, sürdürmede ve sonlandırmada önemli sorunlar göstermek

– Konuşma konularında seçicilik

7. Sıra dışı yada yinelenen dil kullanmak (Ekolali)

8. Yaş ve gelişim düzeyine uygun olmayan oyun

– Sembolik oyunlarda sınırlılık

– Oyuncaklarla alışılmadık biçimlerde oynamak

– Sosyal oyunlara ilgisizlik

C .Sınırlı/Yinelenen ilgi ve davranışlar

9. Sınırlı alanda yoğun ve sıra dışı ilgilere sahip olmak

– İlgi Takıntıları

– Bazı sıra dışı konulara aşırı ilgi duymak

– İlgi duyduğu konularla ilgili ince ayrıntıları anımsamak

10. Belli düzen ve rutinlere ilişkin aşırı ısrarcılık

– Belli etkinlikleri her zaman belli bir sırayla yapmak istemek

– Günlük rutinlerde değişiklik olmamasını istemek

– Günlük yaşamdaki değişiklikler karşısında aşırı tepki göstermek

11. Tekrarlayan davranışlar

– Sıra dışı beden hareketleri

– Sıra dışı el hareketleri

12. Nesnelerle ilgili sıra dışı ilgiler ve takıntılar

– Nesneleri sıra dışı amaçlarla kullanmak

– Nesnelerin duyusal özellikleriyle aşırı ilgilenmek

– Hareket eden nesnelere aşırı ilgi göstermek

– Nesne takıntıları

Otizm Nedenleri

Otizme kesin olarak neyin sebep olduğu hala belirlenememiştir. Çünkü bu tür davranışları tek bir nedene bağlamak mümkün değildir.

Otizmli kişilerin sadece %5-10’unda tıbbi nedenler saptanabilmektedir. Otizm spekturum bozuluğu birçok nedenden ortaya çıkabilir.

Bunlar; Genetik faktörler, çevresel ve biyolojik faktörler, organil ve nörolojik faktörler, bağışıklık sistemi ile ilgili faktörler olabilir.

Birden fazla nedenin birbiri ile etkileşimine bağlı olarak ortaya çıktığı için otizmin seyri ve türü de kişiden kişiye göre farklılık gösterebilir.

Kız çocuklarından ziyade erkek çocuklarda 4 kat daha fazla risk taşıması otizmin genetik temelli olabileceği öngörüsünü desteklemektedir.

Otizm Eğitimi

Otizm tanısı altında sınıflandırılan çocuklar otizmle ilgili temel belirtileri göstermelerine rağmen, her birinin yapısı ve gelişimi farklı özellikler göstermektedir.

Bu yüzden eğitime başlanmadan önce dikkatli bir gözlem ve değerlendirmede bulunulmalı ve çocuğun dikkat süresi, bilişsel kapasitesi, hafıza durumu, el becerilerine

uygun ve ilgisine yönelik uygun aktiviteler seçilmelidir. Kurumumuzda çocuğun eğitim, yeterlilik ve gelişim düzeyi dikkate alınarak oluşturulan eğitim programları

arasında, iletişimi ve dili kullanmaya yönelik çalışmalar kavram eğitimine ağırlıklı olarak yer verilmektedir. Buna göre basitten karmaşığa, kolaydan zora doğru

bir yol izlenerek eğitim planlamaları ve çalışmaları yapılır.

UZM.ÖĞRT.BÜŞRA BAŞER

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here